Privacybeleid

DE SITE
https://www.altaviahorses.com inclusief alle modules of diensten (hierna ook de “Site”).

GEBRUIKERS
Bezoekers (hierna ook de “Gebruiker” of “Gebruikers”) van de Site

DE CODE EN VERORDENING
– Wetsbesluit nr. 196/2003 “Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens” (hierna ook de “Code”)
– EU-verordening 679/2016 “Algemene verordening inzake gegevensbescherming” (hierna ook de “Verordening”).

DE EIGENAAR EN DE BEHEERDER VAN DE BEHANDELING
– De Verantwoordelijke van de Persoonsgegevens is Altavia Horse Riding Holidays – Contrada Colle Arso sn 86083 Carovilli (IS), CF en/of BTW-nummer IT00931850945 (hierna ook het “Bedrijf” of de ” Houder “).
-De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers, voor doeleinden die strikt verband houden met en verband houden met de functionaliteit van de site, kan worden gecontacteerd door een e-mail te sturen naar astrid@altaviahorses.com (hierna ook de “bedrijfs-e-mail”) .

DE INFORMATIE
Met dit document (hierna ook de “Informatie” of het “Privacybeleid) informeert de Verwerkingsverantwoordelijke de Gebruikers van de Site over het aangenomen beleid met betrekking tot de Bescherming van Persoonsgegevens, waarmee hij zijn inzet voor de bescherming van de privacy van de Gebruikers onderstreept van de website.
Lees onze informatie zorgvuldig door, wat zowel van toepassing is als u de site bezoekt voor eenvoudige navigatie (de pagina’s bezoeken) en als u besluit om u te registreren (een account aan te maken) of besluit om formulieren te gebruiken (bijv. informatie aanvragen, cv indienen) of diensten.

TOEGANG TOT DE SITE
Het browsen op de site is gratis en vereist geen registratie. Indien de Gebruiker voornemens is zijn persoonsgegevens te verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde modules of diensten, bijvoorbeeld om informatie op te vragen (of indien hij besluit zich te registreren), wordt hij uitdrukkelijk op de hoogte gesteld overeenkomstig en voor de doeleinden van de Code en het Reglement met indicatie, bij wijze van voorbeeld, van de doeleinden en methoden voor het gebruik van persoonlijke gegevens door het bedrijf, evenals het recht om op elk moment de annulering of bijwerking van hun gegevens te vragen. De Site is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de zestien jaar, voor wie het uitdrukkelijk verboden is een account aan te maken of hun persoonlijke gegevens te verstrekken.

PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT
De Site bevat functies (bijv. verzoek om informatie, nieuwsbrief, werken met ons, …) voor het gebruik waarvan het nodig is om uw gegevens of secties te verstrekken die registratie of het gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord vereisen (bijv. voor registratie in de persoonlijke ruimte). Deze kennisgeving is alleen geldig voor de site en niet voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via links op de site. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de persoonlijke gegevens die door gebruikers aan externe onderwerpen of websites worden verstrekt.

VERSTREKKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Het verstrekken van Persoonsgegevens is optioneel. De Gebruiker die besluit om toegang te krijgen tot bepaalde functies (bijv. informatie opvragen) of diensten te gebruiken waarvoor registratie vereist is (toegang met gebruikersnaam en wachtwoord), moet toestemming geven voor het gebruik van de gevraagde persoonsgegevens (bijv. persoonsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, …). Als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kan het bedrijf mogelijk niet reageren op verzoeken van gebruikers of toegang verlenen tot specifieke diensten op de site. gemarkeerd), zal de gebruiker evalueren of hij de specifieke functie of dienst wil gebruiken en dientengevolge de gevraagde persoonsgegevens verstrekken door toestemming te geven.

DOEL EN BEHANDELING
De gegevens worden verzameld en verwerkt voor doeleinden die strikt verband houden met het gebruik van de Site, zijn functies (bv. verzoek om informatie, …) en zijn diensten (bv. registratie op de Site). De doeleinden van het gebruik van de gegevens worden aangegeven in de specifieke informatie die door de Site wordt verstrekt in alle gevallen van gegevensverzameling. We nodigen Gebruikers uit om de specifieke informatie die de kenmerken beschrijft van de behandelingen die door het Bedrijf zullen worden uitgevoerd aandachtig te lezen (bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie, voor het registreren voor de nieuwsbriefservice, voor toegang tot de persoonlijke ruimte, …). De verwerking van de gegevens van de Gebruiker zal gebeuren in volledige overeenstemming met de privacywetgeving.

VERWERKINGSMETHODE
De gegevens die door Gebruikers via de Site worden verstrekt, worden elektronisch (elektronisch) en/of op papier verwerkt. De verzamelde informatie wordt verzonden in een beveiligde verbinding die de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan waarborgt, om openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Het Bedrijf garandeert dat Persoonsgegevens correct en rechtmatig zullen worden gebruikt, in volledige overeenstemming met de huidige wetgeving.

DUUR VAN DE BEHANDELING / OPSLAG
De door de Gebruiker verstrekte gegevens zullen door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt gedurende de tijden die zijn aangegeven in de specifieke informatie die aanwezig is in de gegevensinvoergebieden / formulieren van de Site en in ieder geval niet later dan elk verzoek tot intrekking van toestemming (lees paragraaf “GEBRUIKERSRECHTEN” van dit document). Vervolgens worden de gegevens vernietigd of geanonimiseerd.
Zie ons Cookiebeleid met betrekking tot de bewaartermijnen van de gegevens die zijn verzameld door het gebruik van profileringstools (bijv. “cookies”).

REIKWIJDTE VAN DE BEHANDELING
De persoonlijke gegevens van de gebruikers van de site zullen niet worden gecommuniceerd of bekendgemaakt aan derden, behalve voor doeleinden die verband houden met de specifieke modules en / of diensten van de site. de doeleinden en op de manier aangegeven in de specifieke informatie en in enige geval altijd onderworpen aan de toestemming van de Gebruiker.

PROFILERINGSTOOLS – COOKIES
Het bedrijf neemt alleen met de uitdrukkelijke toestemming contact op met de gebruikers (via e-mail of sociale kanalen) voor promotionele / reclamedoeleinden.
De site maakt gebruik van “cookies”, zowel technisch (om navigatie en gebruik van de site te vergemakkelijken) als profilering (om gebruikers en hun gedrag en voorkeuren te analyseren en hen, met hun toestemming, gepersonaliseerde advertenties te laten zien). Lees ons Cookiebeleid voor een gedetailleerde uitleg over de “cookies” die door de Site worden gebruikt en hoe u ze kunt uitschakelen.

PLAATS VAN BEHANDELING
De behandelingen die verband houden met de functies of diensten die door de Site worden geleverd, worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel en / of door de personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van Persoonsgegevens, binnen het Bedrijf, op het hoofdkantoor van de Gegevensbeheerder, evenals door de bedrijven die diensten verlenen die functioneel zijn voor het beheer van de site, genaamd externe gegevensverwerkers. Een volledige lijst van door de Vennootschap aangestelde externe managers kan per e-mail worden opgevraagd (zie paragraaf “GEBRUIKERSRECHTEN”).
Persoonlijke gegevens van gebruikers worden niet buiten de Europese Unie doorgegeven.

GEBRUIKERSRECHTEN
Door middel van een mededeling die naar het e-mailadres van het bedrijf moet worden verzonden, kunnen gebruikers van de site de in de artikelen genoemde rechten uitoefenen. van 15 tot 23 van de Verordening, inclusief weten welke Persoonsgegevens we verwerken, met welke methoden en voor welke doeleinden we ze gebruiken, verzoeken om het gebruik ervan te wijzigen, verwijderen of beperken, om ze te ontvangen of door te geven aan een andere eigenaar, onverminderd het de mogelijkheid om hun toestemming te wijzigen of in te trekken. Bovendien kan de Gebruiker zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens, in het bijzonder voor direct marketingdoeleinden of de analyse van zijn voorkeuren (overeenkomstig art.21 van de Verordening).

KLACHT BIJ DE BEVOEGDE AUTORITEIT
Indien de Gebruiker niet tevreden is met de antwoorden die hij van de Verwerkingsverantwoordelijke heeft ontvangen (lees de paragraaf “GEBRUIKERSRECHTEN”) en/of van mening is dat de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de Regelgeving, kan hij/zij een klacht indienen aan de Garantstellingsautoriteit voor de bescherming van Persoonsgegevens (www.garanteprivacy.it), of aan de Garantgeverautoriteit van het land waar hij gewoonlijk verblijft, werkt of de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden.

TOEPASSELIJK RECHT
Deze informatie is onderworpen aan de voorschriften en de code. De verordening garandeert dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de rechten, fundamentele vrijheden en waardigheid van de belanghebbende, met bijzondere aandacht voor vertrouwelijkheid, persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

HERZIENINGSCLAUSULE
Het bedrijf kan deze informatie na verloop van tijd wijzigen of bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken, ook met het oog op wijzigingen in de wet of regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
Eventuele wijzigingen en/of updates zijn bindend vanaf het moment van publicatie en/of communicatie. We nodigen gebruikers uit om regelmatig toegang te krijgen tot de informatie (privacybeleid, cookiebeleid) op de site om de publicatie te verifiëren (de onderstaande datum prevaleert).
De volledige tekst van EU-verordening 679/2016 kan worden geraadpleegd op de website van de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens www.garanteprivacy.it.

Laatst bijgewerkt: 10/02/2022